\ịịUờÌ mtiy có thể đátih cừ vù chơi trò chơi chứng?-Cờ Thủ

Cờ Thủ-Tr$n th$ giới C(5 các cuộc thi đấu cờ tướng của nguờỉ máy. Kỳ thù người máy mưu sâu tính kỷ, nghệ thuật cò rất cao, nổ dùng máy tính đổ suy nghỉ đi nước cờ cao, mỏi giây cđ thể tính toán hdn mấy chuc vạn nước cờ.
Trong cuộc thi đấu cờ tướng quốc tế của nữ lân thứ 10 cùa Châu Á tổ chức đàu những năm 80, nước Anh có một người máy là “Đại sư siêu cấp**, nđ đft học tập kinh nghiệm và thế Chắn online cờ của hơn 100 kỳ thủ lớn nổi tiếng thế giỏi. Nó’trổ tài vỗ nghệ, đă chiến tháng nử vò địch Philippines đương thời. Chắn online Tiểu tướng Ngô Hiếu Bảo – Thượng Hải – Trung Quốc, trong cuộc đảnh cd vôi ngưdi máy, nàm hiệp đầu người máy sử dụng phép phòng ngư, phương pháp này ngầm chống cạm bảy khắp nơi, Ngô Hiểu Bảo suy nghĩ một lát, quyết định không đi theo thế cờ, cố suy nghi một lát, không đi con Hậu theo quy tác của thế cờ, mà đi con Ma, lúc này người máy đft tháy khổ chơi, bỡí vỉ trong thế cờ mà nó đã nhớ khòng có quái chiéu này, nó tính toán 10 phút đồng hồ. môi Ăn iu&n con Tốt cùa đối phương, kết quả đa xểp ba con Tổt của minh thành một hàng; đă phạm một sui làm lởn. Ngố Hiển Bào thừa tháng truy kích, cuối cùng ngttòi máy đành phải “đàu hàng* chịu thua.
Từ câu chuyện này
cd thể thấy máy tính

Cờ Thủ
của người máy đánh
cờ như thế nào. Người
máy “ghi nhớ* trước
rất nhiều kinh nghiệm
và thế cò của các đại
kiện tướng cờ tướng.
Trong khi đánh cờ,
“mắt” của người máy
(máy ảnh) chụp lại
Các vi trí của quân cờ M
n Ngưỡỉ máy biêt đánh cò.
đố, rồi đo máy tính
tính toán ra đối thủ sẽ đi những con cờ nào, và đi từ vi trí nào đến vị trí co thu online nào, tiếp đó mày tính lại suy nghỉ bước tiếp bản thán nổ đi như thế nào. Đi một nước cờ, không những pbảỉ suy nghĩ co thu online đến bước sau, mà còn phải suy nghỉ đến bước sau nữa. Đối với cờ tướng Quốc tế mà nối, suy nghỉ hai nước cờ như thế nào, thì cố 32 X 32 = 1024 nưâc đi crí thể, phải so sánh hơn một nghìn cách đi chọn ra trong đđ một cách đi tốt nhất.

Cờ Thủ
Kỳ thủ giỏi mỗi một nước cờ đều phải suy nghỉ nhiều, mấy nước cờ sau đi như thế nào. Đối với máy tính của người máy mà nđi muốn suy nghĩ thêm mấy bước, thì sau khi suy nghĩ hơn một tỷ cách đi, mới cố thể xác định đi nước cờ nào. Sau khí suy nghĩ xong, máy tính mệnh lệnh cho ngốn tay của người máy, nhấc con cờ phải đi lên, đi đến vf trí đã chọn.
Người máy đánh cờ, dựa vào chương trình bién lập đố đưa vào tiến hành Lợi ích cờ tướng suy nghĩ từng bước từng bước. Nhỉn bề ngoài tốc độ tính toán của người máy nhanh hơn não người rất Lợi ích cờ tướng nhiều, nhưng máy tính thiốu tính linh hoạt, đối
với các ùnh trạng xuất hiện đột ngột, nđ còn không biết cách xử lý, vì thế nói nó còn không thông minh bàng người.
Hiện nay có người máy không những biết đánh cờ, mà còn cố thể chơi rubich. Rubich có sáu mặt, tô các màu khác nhau; mỗi mặt lại do 9 khối vuông hợp thành, Khi chơi rubich, thông qua việc vặn đi vặn lại các khối vuông nhò này, cuối cùng vặn mỗi mặt thành cùng một màu sác. Nếu như dùng máy tính thông thường để tính toán toàn bộ vị trí cố thể của các khối vuông, thì phải dùng một triệu năm. Khi chơi rubich, máy tính đương nhiên khồng có thể tính toáụ toàn bộ một làn, mà chủ yếu phải dựa vào “trí thổng minh” để tìm ra cách giải.

Post Comment