Tung ra những cái tít kiểu Nỗi đau buồn của Eric Landler văn hóa việt nam

cả món nữ trang họ cũng không cho tôi xem. Một lúc nào đó, trên chuyên bay đi New-York, Sanders đã nắm tay tôi, nói: *
– Trong tân bi kịch khung khiếp này, cái may của. Ớ Hoa Kỳ, trường hợp mất tích,
CHƯƠNG XXIX
Tại Los Angeles, trong phòng khách sân bay dành riêng cho những vị khách. giữa vòng vây của các nhà báo luôn bấm đèn flash vào mặt, tôi bị ném vào một cuộc họp báo, lần họp báo đầu tiên.

Bên cạnh đã có Sanders và Grosz, trợ lý của tôi – tính cơ hội của anh ta nhắc tôi nhớ lại tính cơ hội của tôi. Với đôi kính đen bảo vệ, giọng nói nghẹn ngào vì cảm văn hóa việt nam văn hóa việt nam động, tôi trả lời mọi người bằng những câu giản dị,.

Sanders đã chuan bị và hỗ trơ tôi trong cuộc thử thách này.

Đôi lần, trưốc khi tôi kịp trả lời, ông ta đã lắc đầu đáp có hoặc không”. Những lúc đó, tôi nổi cáu; tôi không muôn tỏ ra mình là một con ngựa được ngưòi ta điều khiển. Ngay sau cuộc họp báo, Hội đồng quản trị đã được triệu tập khẩn cấp. Tôi trang phục dân tộc cứ buông tay cho sư việc đi đến trang phục dân tộc đâu thì đến. Báo chí dõi theo tôi bằng con mắt cảm thông và tiếp tục tung ra những cái tít kiểu Nỗi đau buồn của Eric Landler. Tôi an ủi Philip. Anh ta sông cạnh tôi vổi cặp mắt luôn rưng rưng giọt lệ. Tôi đã đến bưu điện để hỏi địa chỉ và sô điện thoại của cha mẹ Annie, ở Buffalo, có nhiều người. Tôi không thể nào trang phục dân tộc thái trang phục dân tộc thái gọi tất cả. Tôi suy nghĩ mãi để cố nhổ cái tên riêng của bô cô ta, đầu óc tôi cứ loáng thoáng cái tên Ronald, nhưng không chắc. Tôi lục tìm các báo hàng ngày để xem tên các bậc cha mẹ đang đăng báo tìm con gái mình, nhưng chắng thấy.

Trong lúc cái chết bi thảm của Angie Ferguson chiếm phần quan trọng trong mục tin vặt hàng ngày, và thường là ỗ vị trí. Vài giờ sau khi tôi trỏ về Los Angeles, một trong các công chứng viên của Angie triệu tập tôi và Sanders tới văn phòng.

Ông ta giữ di chúc của vợ tôi.

Post Comment