Trúng độc thạch tín

– 60g muối sao vàng pha nước uống cho nôn ra. – 50g Đậu xanh đem nghiền thành facebook bột thêm lòng trắng trứng gà để bơm vào. – 5 cái lòng trắng trứng gà, 120g đậu xanh đem trộn để ăn. – 120g Mã đề sắc nước uống. 26. Trúng độc dầu bông –…