Tấm gương của cậu bé vô gia cư với đam mê học hành.

Một hình ảnh của một cậu bé vô gia cư người sử dụng ánh sáng từ một nhà hàng của McDonald ở Philippines để làm bài tập về nhà của mình đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Daniel Cabrera đã được phát hiện bởi Joyce Torrefranca, một sinh viên y…