Cristina Gómez Comini: “Danza Viva là tai ionline

Các đạo diễn và biên đạo múa http://taiionlines.net/ chiếu Việc thu hút … trên ngưỡng cửa của đêm với công ty của bạn Danza Viva. A 21 năm sau khi tạo nhóm, Cristina tiếp tục để cung cấp những hiểu biết sâu nhảy.

Cristina Gómez Comini là hạnh phúc bởi vì sau khi rất nhiều thể chế quản lý mở ra với Danza Viva la công việc Lure … trên ngưỡng cửa của đêm . Đến tháng năm 2014, các biên đạo múa dẫn Công ty Múa đương đại Quốc gia, một hoạt động mà đã được đi du lịch đến từ Buenos Aires đến Cordoba trong hai năm. Trước đó, ông chỉ đạo các tỉnh Vũ Hội thảo trong bảy năm.

tai ionline

Những gì bạn đang cân bằng Download ionline miễn phí công việc của bạn trong quản lý thể chế? –

Tôi quyết định đóng cửa các chu kỳ trong các chủng viện và sáu tháng đã được nhóm các công ty quốc gia. Tôi chấp nhận vì tôi nghĩ rất quan trọng. Tôi đi cùng với sự nhiệt tình. Tôi tìm thấy một thể chế quản lý, rất nặng. Mang vẻ quá mức cho cuộc sống của tôi tại thời điểm đó. Quản lý phải có sẵn 24 giờ. Các tổ chức có quy tắc nhất định và nếu bạn muốn làm tốt bạn phải phát triển các chiến lược quản lý và tạo lại vĩnh viễn vì những trở ngại là vô hạn. Bạn đặt trên áo, chiến đấu cho điều đó và agudizás trí tưởng tượng. Nó giống như một cuộc đua liên tục, vượt ra ngoài nó cần phải được sẵn để giải thích ngàn lần tại sao bạn hỏi những gì bạn yêu cầu. Đó là một bài tập mà tôi đã học được, nhưng không kém phần mệt mỏi. Tôi rất biết ơn và tôi có thể làm gì trong một tình huống khó khăn bởi vì tôi đã phải thay đổi Bộ Thư ký Văn hoá của dân tộc.

-Trong Perspective, những gì Download ionline 2016 phản ánh lá mùa này ở Buenos Aires?

“Tôi đã chứng minh bản thân mình, nhưng cũng khẳng định với tôi rằng điều đó được thực hiện tốt, cũng được thực hiện ở bất cứ đâu. Hoặc được một nửa thực hiện bất cứ nơi nào. Không có nhiều hơn thế nữa, các laburo cũng được thực hiện. Có thể có nhiều cơ hội mà Buenos Aires không còn là trung tâm của đất nước. Nó cũng cung cấp cho buồn để thấy rằng tuy vậy vẫn là một đất nước thống nhất.

Post Comment