Người phụ nữ lịch sự yêu cầu chúng tôi đợi một lát Nokia 8800

Trưốc cổng, mươi chiếc xe ca đang đợi.

Chúng tôi xuống xe và theo tài xế vào một căn phòng rộng mênh Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ mông, trần cao vời vdi i một nhà thờ cho cả Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ một đám. Trần nhà được trang trí bằng những cây xà màu sẫm. Căn phòng ấy được chia ra từng khu vực, chắc ỉà để dành riêng cho những đôi tượng nhất định.

Với những chiếc bàn thấp xung quanh đặt những chiếc ghế bành, tràng kỷ, và chỗ nào cũng có cửa
thông ra những. Léo dẫn chúng tôi đến bàn đón tiếp. Một sô hành khách đang xêp hàng để nhận chìa khóa phòng hoặc ticket bữa ăn trưa. Léo gọi riêng một cỏ nhân viên ra và giới thiệu chúng tôi với cô ta.

Người phụ nữ lịch sự yêu cầu chúng tôi đợi một lát.

Cô ta tối một bàn giấy khác hổi cái gì đó rồi trồ lại ngay:
– Thưa ông Landler. – Vâng, cô bảo gì?
– Một bức điện của Los Angeles đang đợi ông ỏ Salt Lick Lodge. Tôi có cảm giác ớn lạnh từ đầu xuống chân. – Rất cảm ơn. Nhưng sao họ không gửi cho các cô ỏ đây, bức điện ấy?
* Tôi không biết. Tôi phải báo ông biết vertu vertu . Liên lạc vối Salt Lick có lẽ thuận lợi hơn ỏ đây.

– Cô có Nokia 8800 máy điện thoại không?
– Không! Chúng tôi liên lạc Nokia 8800 bằng vô tuyến. Những ca khẩn cấp, ví dụ bệnh tim cấp tính, ruột thừa. chang hạn, thì phải xin máy bay – taxi. – Tôi không gọi Los Angeles được à?
– Từ đây thì không được. Annie kéo tay tôi.

Post Comment