Nguy cơ gây bệnh ngoài ý muốn ở tuổi teen khi quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục ở tuổi teen rất nguy hiểm. Nó chính là nguy cơ gây ra các bệnh tình dục, bệnh xã hội HIV, STDs và có thai ngoài ý muốn ở giới trẻ.

Nhiều thanh niên tham gia vào các hành vi tình dục nguy cơ có thể dẫn đến kết quả y tế ngoài ý muốn. Ví dụ, trong số sinh viên Mỹ học được khảo sát trong năm 2013:

• 47% đã từng có quan hệ tình dục.
• 34% đã có quan hệ tình dục trong 3 tháng trước đó và 41% không sử dụng bao cao su trong lần cuối cùng họ đã có quan hệ tình dục.
• 15% đã có quan hệ tình dục với bốn hoặc nhiều người trong cuộc sống của họ.
• Chỉ có 22% sinh viên có kinh nghiệm tình dục đã từng được xét nghiệm HIV.

Nguy cơ gây bệnh ở tuổi teen khi quan hệ tình dục.

Hành vi tình dục nguy cơ đặt thanh thiếu niên có nguy cơ lây nhiễm HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STDs), và mang thai ngoài ý muốn. Theo kết quả khảo sát thì:

• Gần 10.000 thanh niên (tuổi từ 13-24) đã được chẩn đoán nhiễm HIV ở Hoa Kỳ vào năm 2013.
• Gay Young và nam lưỡng giới (tuổi từ 13-24) chiếm khoảng 19% (8.800) của tất cả các ca nhiễm HIV mới ở Hoa Kỳ, và 72% các ca nhiễm HIV mới trong giới trẻ trong năm 2010.
• Gần một nửa trong số 20 triệu STDs mới mỗi năm cũng nằm trong số những người trẻ tuổi, trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi.
• Khoảng 273.000 trẻ em được sinh ra với các cô gái tuổi teen từ 15-19 tuổi vào năm 2013.

nguy cơ gây ra các bệnh tình dục, bệnh xã hội HIV, STDs và có thai ngoài ý muốn ở giới trẻ.
nguy cơ gây ra các bệnh tình dục, bệnh xã hội HIV, STDs và có thai ngoài ý muốn ở giới trẻ.

Để giảm các hành vi tình dục nguy cơ và các vấn đề sức khỏe liên quan trong thanh niên, trường học và các tổ chức thanh niên phục vụ khác có thể giúp những người trẻ tuổi có thái độ suốt đời và hành vi hỗ trợ hành vi sức khỏe và hạnh phúc của họ, kể cả đó giảm thiểu nguy cơ HIV, khác STDs, và mang thai ngoài ý muốn .

Post Comment